หน้าแรก ติดต่อเรา
Update New : ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยหัวใจเป็นธรรม Thai English
หน้าแรก
ประวัติตำบล
ข้อมูลทั่วไป
วิสัยทัศน์และพันธกิจ
โครงสร้างองค์กร
นโยบายการบริหาร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนงาน
แผนพัฒนาสามปี
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
แผนพัสดุประจำปี
แผนการดำเนินงานประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
การประเมินผลแผนพัฒนา
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
คู่มือบริการประชาชน
แผนพัฒนาการท่องเที่ยว
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงาน
รายงานทางการคลัง
รายงานผลการดำเนินงาน
รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานการประชุมสภา
ทำเนียบบุคลากร
ผู้บริหาร
สมาชิก
กอง/ส่วนราชการ
สำนักงานปลัด อบต.
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
เกี่ยวกับ
 
   ผู้บริหาร
   สมาชิก
   กอง/ส่วนราชการ
สำนักงานปลัด อบต.
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม
กองสวัสดิการสังคม
 
     สำหรับผู้ดูแลระบบ
แบบสำรวจความคิดเห็น
ท่านต้องการให้ หน่วยงานของเรา
ปรับปรุงหรือเพิ่มเติมศักยภาพงาน
ในด้านใดมากที่สุด
โครงสร้างพื้นฐาน
สังคมและสวัสดิการ
เศรษฐกิจ
การศึกษา
สิ่งแวดล้อม
การบริหาร
  ประกาศราคากลาง
หัวข้อ วันที่
โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านควนโต๊ะเหลง ม.10 (ดู : 28) 3 ก.ค. 2563
ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายมูสอ - บ้านนายสัน หมู่ที่ 4 (ดู : 89) 6 พ.ย. 2562
ราคากลางโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางถนนสายมัสยิด - สวนปาล์ม หมู่ที่ 6 (ดู : 92) 28 ต.ค. 2562
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านนายฮาหมีด – ถนนเลียบเขา หมู่ที่ 10 (ดู : 239) 20 มี.ค. 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยสันติ หมู่ที่ 9 (ดู : 200) 20 มี.ค. 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยเพิ่มทรัพย์ หมู่ที่ 8 (ดู : 187) 20 มี.ค. 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายกุโบร์ – ป่าหวาย หมู่ที่ 7 (ดู : 94) 20 มี.ค. 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอย 8 หมู่ที่ 6 (ดู : 94) 20 มี.ค. 2561
โครงการขุดคูระบายน้ำพร้อมฝังท่อระบายน้ำถนนสายทอนแพะ หมู่ที่ 4 (ดู : 94) 20 มี.ค. 2561
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังโรงเรียนบ้านควนโต๊ะเหลง หมู่ที่ 4 (ดู : 97) 20 มี.ค. 2561
โครงการซ่อมแซมถนนสายประชาร่วมใจ หมู่ที่ 3 (ดู : 94) 20 มี.ค. 2561
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายนาเกาะเรือ หมู่ที่ 3 (ดู : 93) 20 มี.ค. 2561
โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายหัวสะพาน – ต้นโหนด หมู่ที่ 2 (ดู : 93) 20 มี.ค. 2561
โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2560 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ดู : 136) 30 ต.ค. 2560
โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ชนิด Cape Seal ซอยบ้านนายเส็น – รอยต่อหมู่ที่ 2 หมู่ที่ 10 หน้าลา (ดู : 169) 31 ก.ค. 2560
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายซอย 6 ชนิด Cape Seal หมู่ที่ 6 (ดู : 172) 31 ก.ค. 2560
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายซอย 6 ชนิด Cape Seal หมู่ที่ 6 (ดู : 141) 31 ก.ค. 2560
โครงการก่อสร้างถนนลาดยางสายบ้านนายแอ – ประปา หมู่ที่ 4 (ดู : 107) 31 ก.ค. 2560
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยเพิ่มพูน หมู่ที่ 8 (ดู : 117) 31 ก.ค. 2560
ประชาสัมพันธ์ (ดู : 109) 31 ก.ค. 2560
ประชาสัมพันธ์ (ดู : 112) 31 ก.ค. 2560
ประชาสัมพันธ์ (ดู : 107) 31 ก.ค. 2560
ประชาสัมพันธ์ (ดู : 109) 31 ก.ค. 2560
ประชาสัมพันธ์ (ดู : 158) 1 พ.ค. 2560
โครงการซ่อมแซมหลุมบ่อในเขต อบต.ควนโดน (ดู : 252) 29 ก.ค. 2559
โครงการขุดบ่อน้ำตื้นในเขต อบต.ควนโดน (ดู : 243) 29 มิ.ย. 2559
ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ก่อสร้างถนนลาดยาง ปรับปรุงถนน และบุกเบิกถนน จำนวน 12 โครงการ (ดู : 227) 27 มิ.ย. 2559
โครงการก่อสร้างโรงจอดรถจอดรถกู้ชีพกู้ภัย รถบรรทุกขยะ และรถบรรทุกน้ำ (ดู : 193) 7 มิ.ย. 2559
ราคากลางจัดซื้อการจัดซื้อรถยนต์ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน แบบดับเบิ้ลแค๊ป (4 ประตู) ชนิดขับเคลื่อน 2 ล้อ (ยกสูง) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 cc เพื่อใช้ในองค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน (ดู : 157) 31 มี.ค. 2559
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายน้ำชา-ควนจีน (ดู : 122) 29 ก.พ. 2559
โครงการปรับปรุงถนนลาดยางสายสะพานเคียน-ปันจอร์ (ดู : 121) 29 ก.พ. 2559
ประกาศราคากลางการจ้างเหมารถบัสปรับอากาศ เพื่อใช้ในโครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลแก่ผู้บริหาร สมาชิก พนักงาน ผู้นำหมู่บ้าน ประจำปี 2559 (ดู : 170) 5 ก.พ. 2559
ประกาศราคากลางโครงการจัดจ้างก่อสร้างอาคาร ศพด. ขนาด 81-100 คน (แบบสถ.ศพด.3 แบบตอกเสาเข็ม) (ดู : 152) 18 ธ.ค. 2558
ประกาศราคากลางก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน จำนวน 7 โครงการ (ดู : 162) 18 พ.ย. 2558
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายมัสยิด - หัวสะพาน หมู่ที่ 4 บ้านควนโต๊ะเหลง (ดู : 141) 14 ต.ค. 2558
ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด (CCTV) พร้อมติดตั้ง (ดู : 139) 16 ก.ย. 2558
ราคากลาง โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ของโรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน 4 โรง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 ศูนย์ (เทอม 1) (ดู : 135) 12 พ.ค. 2558
ราคากลาง โครงการจัดซื้อจัดซื้อชุดกีฬาและวัสดุกีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬา อบต.ควนโดนสัมพันธ์ ครั้งที่ 17 ประจำปี 2558 (ดู : 139) 17 เม.ย. 2558
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายควนเทศ (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 2 (ดู : 132) 24 มี.ค. 2558
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย ศสมช. (ช่วงที่ 2) หมู่ที่ 6 (ดู : 133) 24 มี.ค. 2558
ราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจร CAPE SEAL สาย สต.3022 แยกทางหลวงหมายเลข 406 – บูเก็ตยามู (ดู : 137) 1 ม.ค. 2558
ประกาศราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายหัวสะพานเหล็ก ควนโต๊ะเหลง หมู่ที่ 6 (ดู : 132) 18 ธ.ค. 2557
ราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง สายมัสยิด - หัวสะพาน หมู่ที่ 4 บ้านควนโต๊ะเหลง (ดู : 130) 17 ธ.ค. 2557
ราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 จำนวน 3 สาย (ดู : 127) 15 ธ.ค. 2557
ราคากลาง โครงการจัดซื้ออาหารเสริม (นม) ของโรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน 4 โรง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 ศูนย์ (เทอม 2) (ดู : 132) 22 ต.ค. 2557
ราคากลาง จัดซื้อคอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์ (ดู : 127) 1 ต.ค. 2557
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแคปซิล สายควนโต๊ะโซ๊ะ - ถนนเลียบเขา หมู่ที่ 2 ตำบลควนโดน (ดู : 129) 2 ก.ย. 2557
ประกาศราคากลาง เรื่อง จัดซื้อวัสดุการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ดู : 128) 21 พ.ค. 2557
ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยสันติ หมู่ที่ 9 ตำบลควนโดน (ดู : 124) 6 ม.ค. 2557
ประกาศราคากลาง โครงการซ่อมแซมระบบเสียงตามสาย ดำเนินการ ณ หมู่ที่ 2,3,6, 8,9 (ดู : 130) 1 ต.ค. 2556
 
 หน้า  1 | 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลควนโดน
1 ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล 91160 โทรศัพท์ : 074-735079 โทรสาร : 074-735166
E-mail Address : 6910201@dla.go.th
Copyright © 2017. www.khuandon.go.th. All rights reserved. Powered by stsbbs